ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ(UKOME) KARARLARI

No: 2019-64
Karar T.: 24.05.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 18.02.2019 tarih ve 2019-703 sayılı yazısı ile; Antakya İlçesi, Küçükdalyan Mahalle Muhtarı Ali GAZALOĞLU’nun mahallesinde eksik gördüğü hizmetler ile ilgili talep dilekçesinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla bildirilen; 1-Söz konusu cadde üzerinde Cumhuriyet Mahallesi Yolu ile kesiştiği noktada teknik personelimiz tarafından uygun görülen yere üst geçit yapılması ve hız kesici kasis yapılması, 2-Cumhuriyet Caddesi üzerinde Antakya Ek Hizmet Binası ve Mahmut Yarım Caddesi mevkilerinde teknik personelimiz tarafından uygun görülen yerlere hız kesici kasis yapılması, 3-Cumhuriyet Caddesi ile 119. Caddenin kesiştiği kavşakta teknik personelimiz tarafından uygun görülen mevkie üst geçit yapılması talebi.
İncele

No: 2019-119
Karar T.: 18.04.2019
Terminaller Şube Müdürlüğünün 18.04.2019 tarih ve E.2019-1369 sayılı yazısı ile,5216 sayılı Kanun’un 7 inci maddesinin (f) bendi “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm gereğince yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek yetkisi ilgili mevzuat gereğince münhasıran büyükşehir belediyelerine yani İdaremize verilmiş bir yetki olduğundan 2019 ve sonraki yıllarda uygulanmak üzere bugüne kadar parkomat uygulaması ile ilgili alınmış tüm kararların tek kararda toplanması, yeni muhtelif cadde ve sokakların parkomat uygulamasına açılması ve fiyat tarifelerinin belirlenmesi maksadıyla yazımız ekinde yer alan listedeki şekliyle talebi.
İncele

No: 2019-118
Karar T.: 18.04.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Harbiye bölgesinde toplu taşım faaliyeti gösteren S.S. 23 Nolu Harbiye ve S.S. 125 Nolu Gümüşgöze Kooperatiflerinin güzergahlarda dönüşümlü olarak ekte ki raporda belirtilen şekilde düzenlemesi talebi.
İncele

No: 2019-117
Karar T.: 18.04.2019
UKOME Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Av.Seyhan Şahin’in müvekkilleri Ahmet FAKIOĞLU’nun 71. sıra, İbrahim FAKIOĞLU’nun 103. Sıra ve Memduh DEMİR’in S.S.23 Nolu Harbiye Mot.Taş.Kooperatifi 78.sıralı üyesi olmasına rağmen söz konusu kooperatifin 140 kişilik üye listesinden haksız yere çıkarıldığını iddia ettiğinden müvekkillerinin sıralarının yerine geçen kişilerin çıkartılarak müvekkillerine ait M plakalarının taraflarına tanzim edilmesini ve Güzergah ve Çalışma İzin Belgesinin düzenlemesi talebi.
İncele

No: 2019-116
Karar T.: 18.04.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Erzin İlçesi Yeşilkent Mahalellesi,10125 nolu parselde kurulu ve Kılıç Nakliyat, Hafriyat Lojistik Antrepoculuk Petrol ve Metal San. Ti. Ltd. Şti.’ye ait olan Akaryakıt ve LPG Satıl İstasyonuna “Geçiş Yolu İzin Belgesi” düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-115
Karar T.: 18.04.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Defne İlçesi Subaşı Mahallesi, 4663 nolu parselde kurulu ve Yeter Tarım Ürünleri Nak. Pet. Turizm San. Tic. Ltd. Şti’ye ait olan Akaryakıt ve LPG Satıl İstasyonuna “Geçiş Yolu İzin Belgesi” düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-114
Karar T.: 18.04.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Hatay İl genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılabilmesi, soruna kısa sürede çözüm bulunması ve alınması gereken trafik tedbirleri kapsamında, Antakya İlçesine bağlı Serinyol Mahallesinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla, Bucak Sokak-Hatay Caddesi kesişiminin kapatılması, Filiz Sokak-Hatay Caddesi kesiş iminin kapatılması, Uysal Sokak-Hatay Caddesi kesişiminin kapatılması, Hamit Doğru Sokak- Hatay Caddesi kesişiminin kapatılması, Toma Sokak- Hatay Caddesi kesişiminin kapatılması, Cumhuriyet- Fidan- Hatay Caddesi kesişiminin kapatılması, Abdi İpekçi Sokak-Ulusu Sokak- Hatay Caddesi kesişiminin kapatılması, Hatay Caddesinde teknik personelimizin uygun gördüğü yerlerde Yatay Parklanma levhası takılması, Serinyol Belediyesi(Eski Serinyol Belde Belediyesi Hizmet Binası) önü olan, 100.Yıl Sokak-Hatay Caddesi kesişiminde refüjün uzatılması, Özgün Sokak- Hatay Caddesi kesişiminde refüjün uzatılması talepleri.
İncele

No: 2019-113
Karar T.: 18.04.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 15.04.2019 tarih ve 2019-1323 sayılı yazısı ile, aşağıda belirtilen noktalarda, araçların hız bir şekilde seyir halinde olması sebebiyle can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı ve bu sebeple de hız kesici kasis yerleştirilmesi talebi.  Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesinde bulunan Yeşilpınar İlkokulu Müdürlüğü önü.  Kırıkhan ilçesi Yalangoz Mahallesinde bulunan Yalangoz İlkokulu/Ortaokulu önü.  İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesinde bulunan İskenderun Kaymakamlığı Denizciler İmam Hatip Ortaokulu önü.  Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi bulunan Arpaderesi İlkokulu önü.
İncele

No: 2019-112
Karar T.: 18.04.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 15.04.2019 tarih ve 2019-1325 sayılı yazısı ile, Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesinden Aysel Sokağa girişin, kış mevsiminde 10:00 ile 18:00 saatleri, yaz mevsiminde ise 10:00 ile 19:30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılması talebi.
İncele

No: 2019-111
Karar T.: 18.04.2019
UKOME Şube Müdürlüğünün yazısı ile, S.S.16 Payas Min.Mot.Taş.Kooperatifi üyesi İbrahim TURAN (T.C. : 44407221644); 2019 - 72 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin kararı ile Halil İbrahim KARA (T.C. :32725924644)'nın 31 M 7615 sayılı plakanın hattını devir aldığını ve Payas–İskenderun-Dörtyol-Osmaniye-Ceyhan arasında ticari yolcu taşımacılığı yapabilmek için D4 Yetki Belgesi uygunluk yazısı verilmesi talebi.
İncele

No: 2019-110
Karar T.: 18.04.2019
UKOME Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Zabıta Dairesi Başkanlığının 04.04.2019 tarih ve E.2019-1599 sayılı yazısına istinaden; mezkur daire başkanlığına bağlı bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Ekiplerince, Antakya-Defne İlçeleri arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının 23.01.2019 tarihli 2019-34 sayılı UKOME Kurul Kararı ile belirlenen hareket ve zaman programına uymadığı tespit edilmiş olup, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 gün ve 191 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Ceza Tembihnamesi’nin 5/32 Maddesine istinaden düzenlenen Tespit ve Görgü Tutanakları gerekli cezai işlemlerin uygulanması için Belediye Encümenine sevk edilmiştir. İlgili UKOME Kararının Kooperatif Başkanlıklarına tebliğ edildiği tarihten itibaren ihlali tespit edilen araçlar hakkında Belediye Encümeni tarafından gerekli cezai işlemler uygulandığı ve UKOME Kararında belirlenen çalışma programına yönelik ihlali devam eden araçlar hakkında 23.01.2019 tarih ve 2019-5 sayılı UKOME kurul kararı esaslarının uygulanması ve UKOME Kurulu tarafından belirlenecek süreler içinde askıya alınması talebi.
İncele

No: 2019-109
Karar T.: 18.04.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 12.04.2019 tarih ve E.2019-1284 sayılı yazısı ile, İskenderun İlçesindeki OTOVAR taksi durağı üyeleri ticari taksi faaliyetine başlamış, ancak söz konusu taksi durağının yer tespiti yapılmamıştır. Bu nedenle durağa bağlı üyelerin mağduriyetlerini gidermek için uygun yer tespiti yapılmıştır. Yapılan yer tespit çalışması sonucunda; Otovar Taksi Durağı kabini Şehit Pamir Caddesi üzerindeki parkın içine, 4 araçlık parklanma Şehit Pamir Caddesinde ve 2 araçlık parklanmada 45. sokak üzerinde olacak şekilde ekteki krokide gösterildiği gibi konumlandırılması talebi.
İncele

No: 2019-108
Karar T.: 18.04.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 10.04.2019 tarih ve E.2019-1222 sayılı yazısı ile, Harbiye Bölgesi havuzunda yer alan ve Dursunlu Güzergâhında (308 Nolu Güzergâh) toplu taşım faaliyeti gösteren işleticilerin taşımış oldukları günlük yolcu sayıları ve havuzdan aldıkları pay arasında büyük farklılıklar tespit edildiği, Ulaşım Ana Planı kapsamında 2016 yılında yapılan sayımlar sonucunda günlük 538 yolcu taşıdığı tespit edilen güzergâhta, geçen zaman içerisinde taşınan yolcu sayısı yaklaşık olarak 1,386 kat artış göstererek günlük ortalama 746 yolcu taşımaya başlandığı, Dursunlu Güzergâhında faaliyet gösteren işleticiler bu durum karşısında mağdur olduklarını ve bu mağduriyetin önüne geçebilmek adına gerekli düzenlemelerin yapılması talebi.
İncele

No: 2019-107
Karar T.: 18.04.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 10.04.2019 ile 15.04.2019 tarih ve E.2019-1226 ile E.2019-1315 sayılı yazıları ile, 21.02.2019 tarih ve 2019-43 sayılı UKOME Kararı ile kabul edilen ve ekte sunmuş olduğumuz, Hatay Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Uygulama Yönergesi'nin 5. maddesi "c" bendinin "g" fıkrasına; "65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz biniş hakları, gün içinde aktarmalar hariç 2 biniş ile sınırlıdır." Ve yine mezkur yönergenin 5. maddesi "c" bendinin "e" fıkrasına; "Posta dağıtıcılarının ücretsiz biniş hakları pazar günleri hariç sabah 07:00 akşam 19:00 saatleri arasında geçerlidir." ibaresi ile 5. maddesine "ı" bendi eklenerek; "Okul çağına gelmeyen çocuklar (0-6 yaş arası) elektronik kart olmaksızın ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanırlar." İbarelerinin eklenmesi talebi.
İncele

No: 2019-106
Karar T.: 18.04.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Hatay İli Antakya İlçesi, Maraşboğazı Mah. 140 ada 2 ve 3 Nolu parseller üzerinde kurulu ve Nas Beton Mad. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait olan Hazır Beton Tesisine Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-105
Karar T.: 18.04.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 12.04.2019 tarih ve 2019-1286 sayılı yazısı ile, Defne ilçesi, Çekmece Mahallesinde, Uğur Mumcu Bulvarının Çekmece Caddesi ve 55. Sokak ile kesiştiği kavşakta, Dairemiz teknik personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde trafik düzeni ve güvenliği için uygun görülen, Çekmece Caddesi istikametinde yolun sağ tarafına Uğur Mumcu Bulvarı ayrımından önce 30 metre, Uğur Mumcu Bulvarı ayrımından sonra 30 metre olacak şekilde Park Yasağı getirilmesi talebi.
İncele

No: 2019-104
Karar T.: 18.04.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi Gözelere giden yolda çökmeler oluştuğu ve çökmelerin devam ettiği, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu yolun araç trafiğine kapatılması talebi.
İncele

No: 2019-103
Karar T.: 18.04.2019
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kaymakamlık Lojmanının giriş kapısının bulunduğu 122. Sokak ile lojmanının arka cephesinde bulunan 121. sokak üzerinde Park Yasağı getirilmesi talebi
İncele

No: 2019-102
Karar T.: 18.04.2019
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 14.03.2019 tarih ve E.2019-989 sayılı yazısı ile, 2018-128 sayılı UKOME Kararında yer alan ve dönüşüm işlemlerini tamamlayıp 129 Nolu güzergâhta toplu taşım faaliyetinde bulunan işleticiler Maşuklu mahallesi içerisinde 115 Nolu güzergahta faaliyet gösteren işleticiler ile çakıştığı ve şuan için aynı havuz hesabı içerisinde yer almadığından güzergah değişikliği yapılması talebi. (ALT KOMİSYON RAPORU VAR)
İncele

No: 2019-101
Karar T.: 18.04.2019
Hatay Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının 18.02.2019 tarih ve 2019-30 sayılı yazısı ile; son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle şoför esnafının mağduriyet yaşadığı ve bu mağduriyeti önüne geçebilmek adına, Hatay il genelinde toplu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi. (ALT KOMİSYON RAPORU VAR)
İncele