ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ(UKOME) KARARLARI

No: 2019-41
Karar T.: 21.02.2019
Genel Kurul Kararları
İlimizde (S) plaka öğrenci ile (C) plaka personel taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin servis aracı Plakası ile Güzergâh ve Çalışma İzin Belgesi haklarını devrettiklerinden “PLAKA” ile “GÜZERGÂH VE ÇALIŞMA İZİN BELGESİ”nin devir alan gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-40
Karar T.: 21.02.2019
Genel Kurul Kararları
İlimizde Münferit olarak ilçe ve mahallelerde faaliyet göstermek amacı ile müracaat eden gerçek ve tüzel kişilere S plaka (Okul Servisi) almak üzere Tahsis İzni ile Güzergâh ve Çalışma İzin Belgesi düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-39
Karar T.: 21.02.2019
Genel Kurul Kararları
İlimizde münferit olarak ilçe ve mahallelerde Personel Taşımacılığı yapmak amacıyla müracaat eden gerçek (Şahıs) ve tüzel (Firma) kişilere C plaka almak üzere “TAHSİS İZNİ” ile “GÜZERGÂH VE ÇALIŞMA İZİN BELGESİ” düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-38
Karar T.: 21.02.2019
Genel Kurul Kararları
İlimizde, yolcu taşımacılığı yapan ve bu kooperatiflere üye olan bazı taşımacıların kooperatif hisselerini devrettikleri ve bu sebeple “PLAKA” ile “GÜZERGÂH VE ÇALIŞMA İZİN BELGESİ”nin devir alan gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-37
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Hatay Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanlığının 23.01.2019 tarih ve 2019-16 sayılı yazısı ile, S.S. Özel Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin 22.01.2019 tarihinde Hatay Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yapmış olduğu yazılı müracaatlarına istinaden; Antakya-Merkez Dönüşüm projesi kapsamında, 2018-128, 2018-211 ve 2018-326 sayılı UKOME Kurul Kararları alındığı ve projede belirtilen sürelerin mezkur kooperatif için yeterli olmadığı be bu sürelerin uzatılması talebi.
İncele

No: 2019-36
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 22.01.2019 tarih ve 2019-403 yazısı ile, 17/05/2018 tarih ve 128 sayılı UKOME kararı ile uygulamaya geçen Antakya Defne Merkez Bölgesi Toplu Taşıma Araçları Dönüşüm projesinin 3.12. sayılı maddesinde "Araç paylaşımının sağlıklı olabilmesi için (tam sayılarda paylaşım yapılabilmesi adına) kooperatifler genel kurullarında oy birliği sağlamak şartı ile üye alımı yapıp araç paylaşımlarını tam sayılara yuvarlayabilirler. (tavsiye niteliğindedir)." denilmiştir. Projenin uygulamaya geçmesi ve araç alım işlemlerinin başlaması ile kooperatiflerin araç paylaşımı konusunda ilgili maddeye istinaden işlem talepleri olmuştur. Araç paylaşım işlemlerinin projenin 3.12. maddesinde belirtilen genel kurul kararı şartının; genel kurul kararı veya tüm hak sahiplerinin muvaffakiyet vermesi şeklinde güncellenmesi talebi.
İncele

No: 2019-35
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yazısı ile, İskenderun İlçesinde; Ulucami Caddesi istikametinden Şehit Pamir Caddesi istikametine doğru tek yön olan Beş Temmuz Caddesinin trafik akışının çift yönlü olarak; Ulucami Caddesi istikametinden Tayfur Sökmen Bulvarı istikametine doğru tek yön olan Kanatlı Caddesinin trafik akışının çift yönlü olarak; Şehit Pamir Caddesi istikametinden Ulucami Caddesi istikametine doğru tek yön olan Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa Mercanoğlu Caddesinin trafik akışının çift yönlü olarak revize edilmesi talepleri.
İncele

No: 2019-34
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 22.01.2019 tarih ve 2019-405 sayılı yazısı ile, Defne İlçesi Harbiye Bölgesi Toplu Taşıma Hatlarının Optimizasyon Raporuna istinaden hazırlanarak onaylanan Harbiye Bölgesi Dönüşüm Projesi kapsamında araç alım işlemleri tamamlanmıştır. Projeye katılım gösteren esnaf sayısının netleşmesi ile birlikte bölgede oluşturulan hatlarda çalışacak araçlar için sefer programı belirlenmesi gerekliliği doğmuştur. Yapılan çalışma ile proje kapsamında oluşan hatların sefer programları belirlenmiş olup, oluşturulan sefer programında araçların dönerli sistemde faaliyet göstermesi adına dönerli çalışma sistemi oturtulana kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kooperatiflere hangi hatlarda hangi plakalı araçların çalışacağı haftalık programlar dahilinde tebliğ edilecektir. Bu bağlamda Defne İlçesi Harbiye Bölgesi hatları için sefer programı düzenlenmesi ve projeye katılım gösteren kooperatiflere haftalık çalışma düzeni oluşturulması adına Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na yetki verilmesi talebi
İncele

No: 2019-33
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 22.01.2019 tarih ve 2019-394 sayılı yazısı ile, UKOME'nin 12.09.2018 tarihli ve 2018-220 sayılı kararı ile, 2018-2019 öğretim yılında geçerli olacak okul servis araçları ücret tarifesi belirlenmiş ancak uygulama esasları belirtilmemiştir. Bu durum esnaf ile öğrenci velileri arasında anlaşmazlığa sebep olmaktadır. Ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesi adına hazırlanan okul servis araçları ücret tarifesi uygulama esasları taslağının onaylanması talebi.
İncele

No: 2019-32
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 22.01.2019 tarih ve 2019-357 sayılı yazısı ile, Antakya Defne İlçeleri Merkez Bölgesi Dönüşüm Projesi kapsamında oluşturulan hatlarda toplu taşıma hizmetinin düzenli bir şekilde sağlanması ve güzergâh üzerinde toplu taşıma hizmetinden faydalanan vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri adına Defne İlçesi Samandağ Caddesinde durak noktalarının belirlenmesi adına Ulaşım Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından gerekli çalışmalar yapılarak ekte verilen durak noktaları tespit edilmiş olup, belirlenen durak noktalarına durak montajının yapılması talebi.
İncele

No: 2019-31
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 22.01.2019 tarih ve 2019-366 sayılı yazısı ile, Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından, 18.10.2017 tarihli ve 2017-277 sayılı kararda, Belen Belediyesi Encümeninin, 12.08.2005 tarih ve 170 sayılı kararına istinaden Murat CİNGÖZ'e Belen Taksi Durağında ticari taksi faaliyetinde bulunabilmesi için gerekli izin verilmiştir. İlgi dilekçesinde Murat CİNGÖZ, Belen Taksi Durağındaki 31 T 8502 plakalı aracı ile üyelik hakkını, Belen Belediyesi Encümeninin 25/03/2011 tarihli ve 81 sayılı kararı ile Nurettin CİNGÖZ'e devrettiğini, Belen Taksi Durağında herhangi bir hakkı bulunmadığını dolayısıyla 31 T 8502 plakalı ticari aracın sahibi oğlu Nurettin CİNGÖZ'ün Belen Taksi Durağı üye listesine dahil edilerek kendisine gerekli çalışma izninin verilmesi talebinde bulunmuştur. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin, 18.10.2017 tarihli ve 2017-277 sayılı kararı ve Belen Belediyesi Encümenin 25/03/2011 tarihli ve 81 sayılı devir kararı gereği; Belen Taksi Durağı üye listesinde bulunan Murat CİNGÖZ'ün üyeliğinin kaldırılması, yerine Nurettin CİNGÖZ'ün dahil edilerek kendisine gerekli çalışma izninin verilmesi talebi.
İncele

No: 2019-30
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 22.01.2019 tarih ve 2019-367 sayılı yazısı ile, Samandağ-Antakya güzergahında ve Belen ilçesinde Toplu Taşıma ve Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dönüşüm işlemlerini tamamlayıp faaliyete başlayan özel toplu taşıma araçları için elektronik ücret toplama sistemine geçileceğinden, ilgili otobüslerde uygulanacak olan elektronik ücret toplama sistemine uygun fiyat tarifesi taslağının onaylanması talebi.
İncele

No: 2019-29
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 22.01.2019 tarih ve 2019-368 sayılı yazısı ile, Antakya Defne Merkez Bölgesinde toplu taşım rehabilitasyon çalışmalarında altı kooperatif projede kendilerine tanımlanmış olan araçlarını almış ve çalışmaya başlamışlardır. Çalışmalar esnasında sefer saatleri konusunda aksamalar meydana gelmekte ve bu durum vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermektedir. Kooperatiflerle görüşülerek hazırlanan sefer saatlerinin revize edilmesi talebi.
İncele

No: 2019-28
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 22.01.2019 tarih ve 2019-395 sayılı yazısı ile, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesinde Atatürk Caddesi İsmet İnönü Caddesi ile kesiştiği kavşağa talep edilen üst geçidin yapım iznin verilmesi talebi.
İncele

No: 2019-27
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 22.01.2019 tarih ve 2019-392 sayılı yazısı ile, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi 1755 nolu Parselde kurulu ve Temim Akaryakıt Ve Taşımacılık.Tic.Ltd. Şti.’ye ait olan Akaryakıt ve LPG (Otogaz) istasyonuna “Geçiş Yolu İzin Belgesi” düzenlenmesi talebi
İncele

No: 2019-26
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 17.01.2019 tarih ve 2019-330 sayılı yazısı ile, İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi 1401 nolu Parselde kurulu ve Energy Petrol Anonin Şirketine ait Akaryakıt ve LPG (Otogaz) istasyonuna “Geçiş Yolu İzin Belgesi” düzenlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-25
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 17.01.2019 tarih ve 2019-330 sayılı yazısı ile, İskenderun İlçesinde, trafik akışı Atatürk Bulvarı istikametinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi istikametine doğru tek yön olan Ulucami Caddesine gidiş yönünde yolun sol tarafına park yasağı getirilmesinin, bununla birlikte, trafik akışı İsmet İnönü Caddesi istikametinden Atatürk Bulvarı istikametine doğru tek yön olan Şehit Pamir Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan 5 Temmuz Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kesiminde trafik akışının çift yön yapılması talebi.
İncele

No: 2019-24
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Terminaller Şube Müdürlüğünün 17.01.2019 tarih ve 2019-329 sayılı yazısı ile, UKOME Kurulunun 10.03.2016 tarih ve 2016-55 sayılı Kararı ile kabul edilen parkomat uygulamasında, İskenderun ilçesinde yapılan yön değişiklikleri ve parkomat uygulamasının uygun olmadığı caddelerde düşüm yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda; 1-Şehit Pamir Caddesi; 15.11.2018 tarih ve 2018-271 sayılı UKOME Kararına istinaden caddelerde yapılan yön değişikliğine bağlı olarak parkomat araç sayılarında eksilme meydan gelmiştir. Şehit Pamir Caddesi üzerinde Cem Kundura karşısı cep 8 araç ve Yapı Kredi Banka önü 7 araç olmak üzere toplam 15 araçlık, 2- Ulu Cami Caddesi; Sahil tarafında yolun akış yönünde sol tarafa park yasağı kararı alındığından 37 araçlık, 3- Ulu Cami Caddesi; Dumlupınar Mahallesinde cadde boyunca yolun her iki yönünde var olan 90 araçlık parkomat uygulaması kararı, cadde üzerinde ara sokakların, konut alanlarının fazla olması ve orada bulunan iş yerlerinin az olması nedenleriyle 90 araçlık düşüm yapılması, İskenderun ilçesi için kalan parkomat araç sayısının 703, toplam uygulama yapılan alanlar için kalan araç sayısının ise 2545 olarak belirlenmesi talebi.
İncele

No: 2019-23
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 14.01.2019 tarih ve 2019-177 sayılı yazısı ile, Toplu araçlarına kamera ve kayıt cihazı takılması ile ilgili İçişleri Bakanlığına ait 21/12/2018 tarihli son genelge ekte gönderilmiş olup; genelge gereği kamera ve kayıt cihazı takılması ile ilgili son tarih 31/12/2019 olarak belirlenmiştir. İlgili genelge gereği; toplu taşıma araçlarına kamera ve kayıt cihazı takılması ile ilgili alınmış olan 24/01/2018 tarih ve 2018/30 sayılı UKOME Kararında belirlenen son sürenin 31/12/2019 olarak değiştirilmesi ve dönüşüm projesi ile ilgili UKOME Kararı alınmış ve uygulamaya geçmiş bölgelerdeki toplu taşıma araçlarında proje kapsamında belirlenen şekilde ve tarihlerde kamera ve kayıt cihazı takılması talebi.
İncele

No: 2019-22
Karar T.: 23.01.2019
Genel Kurul Kararları
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün 14.01.2019 tarih ve 2019-178 sayılı yazısı ile, Kırıkhan İlçesi Kurtlu Soğuksu Mahallesi ve İmece mevkiinden gelen toplu taşıma talebi ile, ilgili dilekçelere istinaden yapılan değerlendirmeler neticesinde Kırıkhan şehir içinde faaliyet gösteren kooperatifin Can Hastanesi ve Gazi Mahallesi güzergâhında değişiklik yapılarak ekte verilen toplu taşıma raporu oluşturulduğu ve rapora istinaden güzergâh değişikliği talebi.
İncele