MECLİS KARARLARI

No: 181
Karar T.: 14.05.2018
Yayınlama T.: 22.05.2018
Hatay Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali yılına ait Gelir Gider Kesin Hesap cetvelleri
İncele

No: 182
Karar T.: 05.05.2018
Yayınlama T.: 22.05.2018
Belediye Meclisimizin 09.05.2018 tarihli 1 ’inci birleşiminde; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazılan ile Fonksiyonel sınıflandırmanın 1 ’inci düzeyinde aktarma yapılması
İncele

No: 183
Karar T.: 14.05.2018
Yayınlama T.: 22.05.2018
Antakya İlçesi Günyazı Mahallesi 2804 nolu parselin “Ticaret Alanı” kullanımından “Resmi Kurum Alanı” kullanımına dönüştürülmesi
İncele

No: 184
Karar T.: 14.05.2018
Yayınlama T.: 22.05.2018
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi
İncele

No: 144
Karar T.: 10.05.2018
Yayınlama T.: 22.05.2018
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğünün; güncellenen 2018 Yılı Zemin Kaplama Birim Fiyatlarının Belediye Meclisi tarafından onaylanması
İncele

No: 145
Karar T.: 10.05.2018
Yayınlama T.: 22.05.2018
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih ve 117 sayılı kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Kent Arşivi Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğini
İncele

No: 146
Karar T.: 10.05.2018
Yayınlama T.: 22.05.2018
Antakya İlçesi Aksaray Mahallesi 12,7 hek. lık alanda imar planı değişikliği
İncele

No: 147
Karar T.: 10.05.2018
Yayınlama T.: 22.05.2018
Antakya İlçesi Akasya Mahallesi 20 hektarlık alanda imar planı değişikliği
İncele

No: 148
Karar T.: 10.05.2018
Yayınlama T.: 22.05.2018
24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için Belediye Meclis üyeliği görevinden istifa eden Cengiz YILDIZ'ın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Antakya İlçesi Meclis Üyesi Armağan Kazım TEKÖZ'ün seçilmesi
İncele

No: 113
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 02.05.2018
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilmeler
İncele

No: 114
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 02.05.2018
5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37'inci maddesi hükmüne istinaden, 2018 Mali Yılı Kumlu İlçesi Ek Bütçesi ile ilgili çalışmalar
İncele

No: 115
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 02.05.2018
5393 sayılı Kanunun 18'inci maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37'inci maddesi hükmüne istinaden, 2018 Mali Yılı Yayladağı İlçesi Ek Bütçesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve rapor düzenlemek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
İncele

No: 116
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 02.05.2018
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri taşınmazlara İlişkin Yönetmelik
İncele

No: 117
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 02.05.2018
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21’iııci maddesi “Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararı ile olur.” hükmüne istinaden Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kent Arşivi Şube Müdürlüğünün kurulması
İncele

No: 118
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 02.05.2018
Hatay Büyükşehir Belediyesi Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçilene kadar J Plakalı Halk Otobüslerinin çalışma izin belgesi yenileme ücretleri
İncele

No: 119
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 02.05.2018
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 tarih ve 113 sayılı kararı ile kurulan AR-GE ve Projeler Dairesi Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile ilgili yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (m) bendinde zikredilen "Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek" hükmü gereği yönetmelik ilgili çalışmalar
İncele

No: 110
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 30.04.2018
Arsuz Belediyesine devredilen adres ve numaralandırma işine ilişkin görev, yetki ve sorumluluğun Hatay Büyükşehir Belediyesine devredilmesi
İncele

No: 111
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 30.04.2018
Defne Belediyesine devredilen adres ve numaralandırma işine ilişkin görev, yetki ve sorumluluğun Hatay Büyükşehir Belediyesine devredilmesi
İncele

No: 112
Karar T.: 09.04.2018
Yayınlama T.: 30.04.2018
Yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde; Şemsettin GÜNAY 67 oy, Halil POLAT 67 oy, Ayhan CUNEDİOĞLU 65 oy, Ahmet UÇAR 62 oy ve Halit AKINCI 52 oy alarak 1(bir) yıl görev yapmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.04.2018 tarihli birleşiminin 1'inci oturumunda Encümen Üyeliğine seçildiler.
İncele

No: 77
Karar T.: 12.03.2018
Yayınlama T.: 27.03.2018
11.09.2014 tarih ve 117 sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
İncele